แจ้งการชำระเงิน

:
ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB.
ประเภทของไฟล์ : gif jpg jpeg png pdf.